PRELIMINARY PROGRAMMay 18, 2023 - Thursday
09:00-15:00 Registration
15:00-15:30 Opening Ceremony
15:30-16:30 Industry Forum I
Moderator : Prof. Umur Sakallıoğlu
Prof. Bülent Kurtiş
Current Biofilm Management in Non-Surgical Treatment of Periimplantitis: Guided Biofilm Therapy (GBT)
16:30-17:00 Coffee Break
17:00-18:00 Industry Forum II
Moderator : Prof. Onur Geçkili
Dr. Keremcan Kuru
Biological approach & Pink-free prosthesis in total rehabilitation
18:00-19:00 OSSEDER - Azerbaijan Satellite Symposium
Moderator : Dr. Muammer Gözlü
Dr. Hikmat Bakishov
Importance of soft tissue biotype and soft tissue manipulations around the implant
May 19, 2023 - Friday
07:00-09:00 Registration
09:00-10:00 Industry Forum III
Moderator : Prof. Zuhal Yetkin Ay
Prof. Doruk Koçyiğit
Why Am I Successful in Immediate/Early Loading with Nucleoss?
10:00-11:00 Session I
Moderator : Dt. Türker Örnekol
Asst. Prof. Helena Francisco
Full arch rehabilitation: Planning and treatment protocols
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-12:30 Session II
Moderator : Prof. Mustafa Kemal Ünsal
Prof. Mutlu Özcan
Digital Technologies and materials for implant bone reconstructions
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:30 Industry Forum IV
Moderator : Prof. Burcu Karaduman
Prof. Nejat Nizam
Bio-based implantology
14:30-15:30 Session III
Moderator : Prof. Cansu Başeğmez
Dr. Iva Milinkovic
Timing of implant placement
15:30-16:00 Coffee Break
16:00-17:00 Session IV
Moderators : Prof. Pınar Kursoğlu, Prof. Çağrı Delilbaşı
Prof. Burak Yılmaz
Possibilities with new generation resin-based implant restorations
17:00-18:00 Assoc. Prof. Pablo Galinda Moreno
Adequate implant selection
May 20, 2023 - Saturday
07:30-10:00 Registration
10:00-11:00 Session V
Moderator : Prof. Erdem Kılıç
Prof. Matteo Ciapasco
New trends of bone regeneration in the digital era according to the PGR principle (Prosthetically Guided Regeneration)
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-12:30 Session VI
Moderator : Prof. Nuray Çapa
Prof. Ralf J. Kohal
Zirkonia Implants
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:30 Industry Forum IV
Moderator : Prof. Serkan Sarıdağ
Prof. Emir Yüzbaşıoğlu
Digital workflow in dentistry with NeoScan 1000
14:30-15:30 Session VII
Moderators : Asst. Prof. Emine Çifçibaşı, Asst. Prof. Duygu Yaman
Prof. Frank Schwarz
Have we made progress with the prevention and management of peri-implant disease?
15:30-16:30 Dr. Martina Stefanini
Soft Tissue management around implants
16:30-17:00 Coffee Break
17:00-18:00 Session VIII
Moderator : Prof. Burak Çankaya
Dr. Oscar Gonzales Martin
Management of peri-implant soft tissue complications
May 21, 2023 - Sunday
09:30-12:00 Workshop - Khoury Technique - Predictable horizontal alveolar ridge augmentation with autogenous bone
Şerif Küçük
09:30-12:00 Workshop - GBR & Suture Techniques
Özden Haytural
09:00-10:30 Oral Presentations I
Moderator : Dr. Mustafa Yılmaz
1004 - Diyabette bozulmuş diş çekim soketi iyileşmesi ile Del-1 proteini arasındaki potansiyel ilişki: Deneysel bir çalışma
Kübra Güler, Emine Pirim Görgün, Özhan Karataş, Serkan Bolat
1006 - Peri-implantitisli implantlarda çesitli dekontaminasyon yöntemlerinin implant debridman görsel indeks, profilometre ve SEM ile değerlendirilmesi
Aslıhan Seçgin Atar, Ülkü Başer
1009 - Clinical effectiveness of different decontamination methods in the non-surgical treatment of the initial peri-implantitis
Gizem İnce Kuka, Hare Gürsoy
1015 - Coronally advanced flap and modified coronally advanced flap techniques applied with subepithelial connective tissue graft in the treatment of gingival recessions
Kevser Yıldırım, Fatma Uçan Yarkaç, Zeynep Taştan Eroğlu, Dilek Özkan Şen
1016 - Implant cerrahisinin hastaların ağrı ve anksiyete durumlarına etkilerinin değerlendirilmesi
Necati Zavrak, Aysan Lektemür Alpan, Alper Kızıldağ
1023 - Radyoterapi alan tavşanlarda farmakoterapi ve implant yerleştirilmesi sonrası CD-34, INOS ve TGF-β1 antikorlarının immünohistokimyasal analizi
Emine Pirim Görgün, M. Reyyan Yurttaş , Özhan Karataş, Hatice Başaran Göksen, Emre Görgün
10:30-11:00 Coffee Break
11:00-12:30 Oral Presentations II
Moderator : Asst. Prof. Hakan Özdemir
1007 - Tam ark dişsizlikte biyolojik ve dijital yaklaşım
Keremcan Kuru
1010 - Investigation of temperature change in peripheral bone during implant osteotomy with different drilling techniques in vitro study
Zeynep Afra Akbıyık Az, Gülsüm Ak
1022 - İmplant öncesi alveoler krette horizontal yetersizliğin otojen blok greft ile ogmentasyonu - 3 olgu sunumu
Fatma Saraç, Dilek Özkan Şen
1030 - Açık ve kapalı sinüs yükseltme prosedürü uygulanan implantlarda periimplanter sağlığın değerlendirilmesi
Ahmet Gökay Öten, Omar Khaıruldeen Dahal, Gülperi Koçer, Gökhan Cengiz, Mine Öztürk Tonguç
1033 - Hemisection applications in mandibular molar teeth due to endodontic reasons
Bige Koç, Deniz Şen
1035 - Atrofik mandibulanın protetik tedavisinde ekstra kısa implantların desteğinin değerlendirilmesi: sonlu elemanlar analizi
Nida Geçkil, Hüseyin Can Tükel